Artikel afbeelding

Kruidenrijk grasland voor paarden bevorderen en giftige planten weren

Als je een bestaande graasweide wenst om te vormen tot een kruidenrijk grasland voor je paard, is het als eigenaar belangrijk om te weten welke kruiden en planten giftig kunnen zijn. Heel bekend is het Jacobskruiskruid, net als het Sint-Janskruid en de bastaardklaver. Als je weide er vol mee staat, is het nodig dat ze met wortel verwijderd worden. Het is een intensief werkje, maar een goed weidebeheer zonder pesticiden leidt ertoe dat de diversiteit van de begroeiing zal toenemen omdat het bodemleven zo weinig mogelijk wordt verstoord. Naarmate de diversiteit van de grassen en kruiden toenemen in tijd, vermindert dit manuele werk. De 'juiste' of gewenste soorten zullen zich steeds meer uitzaaien en uiteindelijk de ongewenste verdringen. Het is de kunst om de ongewenste soorten te verwijderen voor zij hun zaden vormen!

Een bestaande weide omvormen tot een kruidenrijk grasland verloopt in diverse fases. Het volledig terug herinzaaien is enkel raadzaam in geval van een te sterke bodemverstoring (door graafwerken e.d.). In de meeste gevallen kan men de bestaande weide doorzaaien. Het geeft immers geen verstoring van het bodemleven en kan probleemloos een intensief begraasde weide gaandeweg herstellen. Laat vooraf een bodemanalyse uitvoeren. Het resultaat geeft je een indicatie van de bodemgesteldheid en hoe je eventuele tekorten kan bijsturen.

Kies een aangepast zadenmengsel. Als het aandeel Engels raaigras in de bestaande situatie hoog is en de kruiden eenzijdig en beperkt, kies dan een mengsel waar het raaigras achterwege wordt gelaten. Doorzaaien doe je op een korte grasmat best in het vroege voorjaar. Maak de toplaag wat los met een frees zodat de nieuwe zaden in de bodem kunnen geraken en makkelijker zullen kiemen. Het is nogmaals niet de bedoeling dat het perceel volledig wordt omgespit of omgeploegd.

Op August 3, 2019